Nuoret Kotkat

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa.

Arvot ja periaatteet 

Edistämme toiminnassamme arvomaailmaa, jonka peruspilareita ovat tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja demokratia.

Miksi?  Nuorten Kotkien perustarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi, elämänmyönteisiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi sekä yhteistyökykyisiksi, aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

Mitä teemme? Tarjoamme monipuolista ja edullista vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille. Järjestämme leirejä ja retkiä, koulutuksia ja kerhotoimintaa. Toiminnallamme haluamme olla mukana syrjäytymistä ehkäisevässä työssä ja tukea perheitä.

Nuoret Kotkat osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten ja nuorten oikeuksia edistäen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Osana valtakunnallista ja maailmanlaajuista kotkaliikettä jäsenillämme on mahdollisuus myös valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan.

Miten toimimme? Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Toiminnassa on mukana kaikenikäisiä lapsia ja nuoria, perheitä ja aikuisia. Nuorilla Kotkilla on pitkät perinteet, joita halutaan myös vaalia.

Lue lisää: nuoretkotkat.fi