Toiminta

Nuoret Kotkat

MIKÄ ON NUORET KOTKAT?

Nuoret Kotkat on lapsijärjestö, joka tarjoaa hauskaa ja kehittävää toimintaa lapsille ja nuorille. Kotkatoimintaa järjestetään paikallisosastoissa viikoittain. Toiminta perustuu kerhoihin, jotka kokoontuvat yleensä kerran viikossa. Kerhoilla voi olla jokin teema ja kerhoja pitää vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret, 13-17-vuotiaat vertsut eli vertaisohjaajat. Nuoret Kotkat myös tekevät retkiä ja osallistuvat erilaisiin tapahtumiin. Luonto on tärkeä asia meille. Yksi vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma on KKT-Luontoseikkailu, joka kokoaa kaiken ikäisiä nuoriakotkia ympäri Suomen liikkumaan, tutkimaan ja oivaltamaan.

LASTEN OIKEUDET OVAT TOIMINNAN YDIN

Nuoret Kotkat on lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa. Nuoret Kotkat on osa sosialidemokraattista järjestöperhettä, jolloin Nuorilla Kotkilla on Suomen sosialidemokraattisen puolueen kautta vaikuttamiskanava yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lapsipoliittisissa asioissa. Vaikuttamistyötä tehdään myös muiden järjestöjen kanssa kunnissa ja valtakunnallisesti.

Nuoret Kotkat puolustaa lapsen oikeuksia Suomessa ja muualla maailmassa. Tätä työtä tehdään usein yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa. Tärkeät arvomme ovat tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Osana valtakunnallista ja maailmanlaajuista liikettä Hämeen Nuoret Kotkat tarjoaa jäsenistölleen erilaisia mahdollisuuksia valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan.

KASVATUKSELLISTA TOIMINTAA

Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisten toimijoiden monipuolinen ammatillinen kokemus ja toimintaan osallistuvien laaja ikäjakauma on toiminnan vahvuus. Vapaaehtoiset toimijat ovat suurin voimavaramme. Vapaaehtoisille järjestetään koulutustoiminta vuosittain.

NUORTEN KOTKIEN TAVOITTEET:

  • Tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi ja elämänmyönteisiksi aikuisiksi sekä ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka eivät ainoastaan tunnista ihmisoikeuksia, vaan myös kunnioittavat niitä.
  • Antaa arvomaailman johon kuuluvat demokraattisuus, kriittisyys, oikeudenmukaisuus, rauhantahtoisuus, solidaarisuus, sosiaalisuus ja yhdenvertaisuus.
  • Kotkatoiminnassa lapset toimivat ryhmissä, joissa kaikki ovat yhdenvertausessa asemassa. Jokaisen mielipidettä kuullaan ja jokaisella on mahdollisuus osallistua. Ketään ei kiusata.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider