Riihimäen Nuoret Kotkat

Riihimäen Nuoret Kotkat järjestää leiri- ja retkitoimintaa sekä osallistuu Kotkaliiton ja piirin järjestämiin tapahtumiin.

Kotkatoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa vertaisryhmässä turvallisen aikuisen ohjauksessa. Aikuiset toimivat omien lastensa lisäksi tasavertaisesti kaikkien lasten ohjaajina ja sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Toiminnan sisällöstä päättävät lapset, ohjaajat ja muut toiminnan toteuttajat yhdessä.

Yhteystiedot

Maija Auvinen / maija.auvinen@pp.inet.fi

Riihimäen Nuoret Kotkat
Hämeenkatu 48 – 50
11100 Riihimäki